Sme nová spoločnosť poskytujúca projekčné a inžinierske činnosti pre líniové stavby a statiku stavieb predovšetkým v oblasti projekcie elektrických vedení VN a VVN. Radi sa prispôsobíme požiadavkám zákazníka.

POWER LINES, a. s.
Rybné námestie 1
811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Tel. kontakt: +421 905 432 025
Email: obchod@powerlines.sk
IČO: 54265851
DIČ: 2121617311

Poskytujeme komplexné služby

Pre vlastníkov a prevádzkovateľov distribučných sústav v elektroenergetike v Slovenskej a Českej republiky, Investorov developerských projektov, projektov technickej infraštruktúry s vyvolanými investíciami týkajúcich sa úprav elektrických vedení.

Technická pomoc

 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Dokumentácia pre realizáciu stavby
 • Výrobno-montážna dokumentácia
 • Dokumentácia skutočného vyhotovenia

Exekutíva

 • Spolupráca pri tvorbe technických špecifikácií a iných
 • Výkon technického dozoru investora stavby
 • Spolupráca pri kolaudačnom konaní

Zabezpečenie povolení

 • Zabezpečenie súhlasov, rozhodnutí, stanovísk, záväzných stanovísk pre vydanie povolení
 • Zabezpečenie právoplatného dokumentu pre stavbu: územné rozhodnutie, stavebné povolenie
 • Zabezpečenie geometrických dokumentov